ADITREAsom un centre de desintoxicació per a persones que pateixen addicions. Des de la nostra clínica de rehabilitació les ajudem mitjançant tractaments individualitzats i personalitzats per a que aquestes persones addictes puguin tornar a tenir una vida el més normal possible deixant enrere la seva dependència a les drogues.

El nostre objectiu es prevenir i diagnosticar l’addicció el més aviat possible, així com disminuir el dany a les persones que consumeixen drogues i potenciar la seva inserció social.

A ADITREA treballem conjuntament amb les famílies, la seva col·laboració és necessària per a que junt amb les teràpies de rehabilitació que realitzem a la nostra clínica, el procés de desintoxicació sigui exitós.

El consum de drogues, les conseqüències i les seqüeles de tot tipus que comporta aquest fet, constitueixen un problema que ens afecta a tots. Les xifres que publiquen els organismes especialitzats no en deixen lloc a dubte. El gran nombre de la població, en gran part joves i adolescents, consumeixen substàncies com l’alcohol, el tabac, el cànnabis, la cocaïna i drogues de síntesis.

Els addictes són persones que no poden viure sense la seva addicció, la qual busquen satisfer de forma permanent i compulsiva, fins i tot desenvolupant conductes violentes o inapropiades, amb la finalitat de satisfer aquesta addicció.

Existeixen diverses raons de perquè certs individus s’inicien al consum de drogues. Una raó pot ser el fet de sentir-se bé, mitjançant sensacions que proporcionen plaer o benestar. Una altra causa habitual que provoca l’inici al consum d’aquestes substàncies és la de oblidar o deixar de costat les sensacions d’ansietat, fòbia i altres trastorns que afecten a aquestes persones més vulnerables. Una altra raó és la necessitat de certes persones de millorar el seu rendiment, tant físic com mental, mitjançant substàncies químiques que acaben creant una addicció.

Un altre dels motius pels quals es comença a consumir és simplement la curiositat que es desperta en certs individus, majoritàriament els adolescents, mal influenciats per persones que ja són addictes.