ADDICCIONS

ADITREA som un Centre de Desintoxicació d’addiccions. Estem especialitzats en el tractament de les addiccions i el nostre propòsit és neutralitzar els símptomes de dependència a les drogues. D’aquesta forma, fer que les persones addictes tornin a fer vida normal.

Que són les addiccions?

Definim l’addicció com a qualsevol activitat que una persona no sigui capaç de controlar, és a dir, que la porti a conductes impulsives i perjudiqui la seva qualitat de vida. Existeixen diverses addiccions, tals com: l’addicció a la drogodependència, al alcoholisme, al sexe, al joc, etc.
Totes elles provoquen una modificació del comportament dels individus que les pateixen, causada per un impuls irreprimible per consumir qualsevol tipologia de droga o substància. L’addicció es pot produir cap a substàncies químiques, vegetals, així com a activitats i fins i tot a certes relacions interpersonals.
Segons la Organització Mundial de la Slut (OMS), una addicció és una malaltia física i emocional. En el sentit tradicional, es tracta d’una dependència o necessitat d’una substància, activitat o relació causada per la satisfacció que aquesta causa a l’individu.

Quines conseqüències tenen en les persones?

Les addiccions provoquen conductes impulsives i irreversibles en les persones que les pateixen, i porten a realitzar accions irracionals o contràries a la seva voluntat. Aquest estat de dependència que provoca l’addicció, és un síndrome o patiment que es presenta en l’individu a través de signes o símptomes característics provocats per cadascuna d’aquestes addiccions.

Com afecten al nostre cos?

L’addicció a les drogues és una malaltia del cervell perquè modifica la nostra forma de pensar i percebre el mon que ens envolta. Aquests canvis poden expandir-se i empitjorar, arribant a provocar comportaments perillosos a conseqüència de les addiccions d’aquestes persones. Per aquest motiu, des del Centre de Tractament d’Addiccions ADITREA de Lleida, volem ajudar a les persones addictes a les drogues a que recuperin el seu lloc en la societat el més ràpid i eficaçment possible.
A diferència dels simples hàbits o influències que puguem tenir, les addiccions consumeixen els pensaments i els comportaments de l’addicte, és l’anomenat síndrome d’abstinència. Tot això porta a l’addicte a actuar per aconseguir el seu efecte o la sensació d’addicció, és el que anomenem “comportaments addictius”.
Aquestes addiccions afecten negativament la vida social i personal de l’individu, a més de la seva salut física i mental. Per una altra part, aquestes dependències limiten la capacitat de funcionar de manera efectiva.
En definitiva, l’addicció a les drogues i la resta d’addiccions, es defineixen com una malaltia crònica del cervell, que acostuma a tenir recaigudes i es caracteritza per la cerca del plaer en les drogues, sense tenir en compte les conseqüències nefastes que això comporta.