ADDICCIONS
/Alcohol

A la nostra clínica de desintoxicació ADITREA som especialistes en el tractament de l’alcoholisme. Realitzem teràpies contra l’alcoholisme i sabem com ajudar a deixar de beure a les persones addictes a l’alcohol. Som especialistes en tractaments de desintoxicació a alcohòlics i realitzem un seguiment continu de l’evolució de l’addcite en l’afany d’erradicar la seva addicció.
Aquesta droga és una de les addiccions més esteses en la nostra societat i molts addictes a ella no són conscients que pateixen aquesta malaltia fins a que sofreixen els símptomes i problemes derivats de l’alcohol.

Què és l’alcohol?

L’alcohol és una droga depressora del Sistema Nerviós Central que inhibeix progressivament les funcions cerebrals. Aquesta droga afecta la capacitat d’autocontrol, passant per diferents estats d’ànim, produint inicialment eufòria i desinhibició, pel que es pot confondre amb un estimulant.
L’alcohol ingerit en una beguda és absorbit per l’aparell digestiu, des d’on passa a la circulació sanguínia en què pot romandre fins a 18 hores. Finalment és eliminat a través del fetge.
Conseqüències de l’alcohol al nostre organisme.
La ingesta d’alcohol de forma reiterada i continuada al nostre organisme és la responsable de la majoria de trastorns i dependències que aquesta substància causa al nostre cos.
D’aquesta addicció en deriven diverses lesions com poden ser: la cirrosis hepàtica o les encefalopaties en les que es veu greument alterat el fetge i el cervell i el seu funcionament habitual.
Pocs minuts després d’haver begut poden aparèixer una sèrie d’efectes, la manifestació varia segons la quantitat ingerida i les característiques físiques i psíquiques de cada persona.

Com afecta l’alcohol al nostre organisme?

Podem distingir dos tipus d’efectes al nostre organisme:

Efectes a curt termini:

La ingesta d’alcohol provoca a curt termini desinhibició, eufòria, relaxació, augment de la sociabilitat, però també dificultats per parlar, dificultats per associar idees, descoordinació motora.
No afecta a totes les persones per igual ja que els seus efectes varien en funció de la concentració d’alcohol a la sang, que poden arribar, en els casos més greus, a produir un coma etílic i fins i tot la mort.
L’addicció a l’alcohol afecta també als adolescents. S’estima que quatre de cada cinc joves d’entre 14 i 18 anys l’han provat, i més de la meitat d’aquests adolescents beuen habitualment. Acostumen a beure durant el cap de setmana i quasi la meitat d’ells ho fan fins a emborratxar-se.

Efectes a llarg termini:

Aquesta droga depressora pot causar a llarg termini grans danys al tub digestiu, el fetge i el pàncreas, a més de cardiopaties, impotència sexual i en fase més avançada, demència alcohòlica.
La conseqüència més greu de l’excés en el seu consum és l’alcoholisme o l’addicció al alcohol. Es tracte d’una malaltia caracteritzada pel consum de begudes alcohòliques incontrolat, a un nivell que interfereix amb la salut física i mental de l’individu, i per tant, amb les seves responsabilitats familiars i socials.

Quins factors provoquen l’addicció a l’alcohol?

Existeixen diversos factors que fan que augmenti el risc de tenir alcoholisme, i són:
– La vulnerabilitat individual: els fills de pare o mare alcohòlica tenen un major risc de desenvolupar addicció a l’alcohol, sobretot si són homes. També tenen més risc aquells que utilitzen l’alcohol per alleujar el malestar psicològic o superar els seus problemes personals.
– L’edat d’inici: la probabilitat de desenvolupar dependència a aquesta droga augmenta quan l’edat de començar a beure és més baixa.
– La quantitat ingerida: encara que la Organització Mundial de la Salut (OMS) indica que no hi ha una quantitat “segura” per sota de la qual no hagi riscos, s’estableixen tres categories de bevedors en funció de la quantitat ingerida i el sexe.

Des de la nostra clínica ADITREA per a la rehabilitació de persones alcohòliques, volem proporcionar tota l’ajuda necessària a aquestes persones addictes a l’alcohol i els seus éssers més propers per a que l’addicte deixi el consum de l’alcohol i que aquesta malaltia deixi de donar-los problemes en el seu dia a dia.