BLOG
Els consumidors de cànnabis, propensos a tenir falsos records

La substància disminueix l’activitat en l’hipocamp segons un estudi portat a terme a Catalunya

Un estudi ha conclòs que els consumidors de cànnabis mostren una major tendència a tenir falsos records i creure que han viscut situacions diferents a les reals. La investgació l’ha dut a terme un grup de recerca en Neuropsicofarmacologia Humana de l’Institut d’Investigació Biomèdica de l’hospital de Sant Pau i investigadors de la UAB, en col•laboració amb l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL),

prog

El treball, publicat a la revista nord-americana “Molecular Psychiatry“, demostra per primer cop que els consumidors de cànnabis tenen una menor activitat en l’hipocamp, que és una estructura clau vinculada a l’emmagatzematge dels records.
Els autors de l’estudi recorden que la memòria és un procés mal•leable que es va construint de forma progressiva i que és susceptible de les distorsions o els falsos records. Aquestes disfuncions de la memòria són més freqüents en diversos trastorns neurològics o psiquiàtrics, però també en la població sana a mesura que augmenta l’edat.

Els investigadors van demanar a un grup de consumidors crònics de cànnabis i a un altre de sa que es fixessin en una sèrie de paraules. Passats uns minuts, se’ls van ensenyar les paraules originals juntament amb altres mots no relacionats i paraules noves vinculades semànticament. A tots, se’ls va demanar quins termes pertanyien a la llista original.

Els consumidors van assegurar haver vist amb anterioritat les paraules relacionades semànticament amb major freqüència. A més, utilitzant la tècnica de la imatge per ressonància magnètica, els científics van descobrir que els consumidors de cànnabis mostraven menor activació en àrees del cervell associades al procediment dels records i al control general dels recursos cognitius.

L’estudi va trobar aquests dèficits de memòria malgrat que els participants havien abandonat el consum del cànnabis un mes abans de la realització de la prova.